Meervoudige waardecreatie

Meervoudige waardecreatie

meervoudige waardecreatie

Wat is meervoudige waardecreatie?

Eigenlijk zegt het woord het al: je creëert op meer dan een gebied waarde. Je spreekt van meervoudige waardecreatie als een bedrijf zowel op economisch, sociaal, psychologisch als ecologisch gebied waarde creëert. Dat kan in de vorm van geld, maar dat hoeft niet.

Waarom is meervoudige waardecreatie belangrijk?

Sinds de Tweede Oorlog gebruiken we het bruto binnenlands product als dé maatstaf voor onze welvaart. Deze oude economie focust zich vooral op economische groei, maar de grenzen van groei zijn bereikt. De vraag naar grondstoffen is afgelopen eeuw explosief gestegen, de wereldwijde afvalberg groeit en de aarde warmt op. Het is daarom nodig dat onze ideeën over het economische systeem radicaal anders worden.

Met meervoudige waardecreatie kijk je naar meer dan alleen het economische aspect. Begrijp ons niet verkeerd: het is niet erg om geld te verdienen, maar het moet niet ten koste gaan van de sociale en ecologische factoren.

Meervoudige waardecreatie bij Circle of F00d

Om je een beeld te geven wat meervoudige waardecreatie in de praktijk inhoudt, hebben we het uitgeschreven op bedrijfsniveau en productniveau. Circle of Food helpt als bedrijf ondernemers die met reststromen of tijdelijke overschotten zitten. We ontwikkelen hier gezonde en smaakvolle producten mee. Maar Circle of Food heeft ook een product in de schappen: de Zwampasta. Dit is een pasta gemaakt met oesterzwammen die worden gekweekt op koffiedik en volkorenmeel. Zo wordt koffiedik als voedingsbodem gebruikt en is er meer gezonde voeding.

 

bedrijfsniveau: Circle of F00d

Economisch niveau

Circle of Food is niet winst gedreven, maar waarde gedreven. Door met reststromen of tijdelijke overschotten te werken, heeft de ondernemer die we helpen minder afval en meer afzet. Hier verdienen we geld mee. Dit maakt dat we onze missie kunnen voortzetten: een circulair voedselsysteem de standaard maken.

Psychologisch niveau

Door gezonde en circulaire producten te ontwikkelen, maken we de gezonde keuze makkelijker voor de consument. Ook blijft voedsel zijn waarde behouden en wordt het circulaire verhaal verteld in de vorm van een product.

Sociologisch niveau

Wij werken aan een duurzaam ecosysteem. Dat doen we door te kiezen voor een transparante en korte voedselketen.

Ecologisch niveau

Door te werken met reststromen of tijdelijke overschotten hoef je niet onnodig grondstoffen te gebruiken. Voedsel blijft zijn waarde behouden en er is minder afval. Ook kiezen we voor lokale ingrediënten, plantaardig eten en een korte voedselketen. Zo blijft de CO2 uitstoot minimaal.

Productniveau: Zwampasta

Circle-of-food

Economisch niveau

de Zwampasta is van hoge kwaliteit door de (lokale) ingrediënten en goede voedingswaarden.

Psychologisch niveau

Je kiest voor de gezonde keuze en de ecologische voetafdruk is minimaal.

Sociologisch niveau

Je kiest voor een puur en eerlijk product. Er is een transparante en korte voedselketen.

Ecologisch niveau

Met een zakje Zwampasta red je 7,5 kg koffiedik van de verbrandingsoven.

Zoals je ziet kun je op veel meer manieren waarde creëren dan alleen financiële waarde. Als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan, zodat de aarde niet onnodig wordt uitgeput.