EEN CIRCULAIR VOEDSELSYSTEEM HEEFT DE TOEKOMST

Het voedselvraagstuk is relevanter dan ooit en een circulair voedselsysteem biedt perspectief. Ontdek de vier pijlers naar een circulair systeem. 

De wereld om ons heen verandert en het voedselvraagstuk is relevanter dan ooit. De afvalberg blijft groeien, de vraag naar grondstoffen is de afgelopen eeuw explosief gestegen en we verspillen te veel met z’n allen. Het wordt steeds zichtbaarder dat het huidig voedselsysteem niet vol te houden is. Een circulair voedselsysteem biedt perspectief, maar wat houdt dit precies in? En welke keuzes kun jij maken om een stapje in de duurzame richting te komen? We nemen je mee in onze vier principes naar een circulair voedselsysteem. 

Tegen verspilling 

In een circulair voedselsysteem bestaat afval niet, afval is een grondstof. Alle grondstoffen worden efficiënt en effectief gebruikt, en onvermijdbare reststromen worden weer benut. Dit noemen we ook wel kringlooplandbouw. Als voorbeeld: Circle of Food kweekt oesterzwammen op koffiedik dat anders wordt weggegooid. Nadat we de oesterzwammen hebben geoogst, wordt het koffiedik weer gebruikt als compost. Zo sluit je de kringloop en haal je maximale waarde uit de grondstoffen. 

Onder verspilling valt ook overconsumptie. De wereldbevolking groeit, maar vooral het feit dat sommige mensen veel meer energie en voedsel gebruiken dan nodig, is een probleem. Door meer te gebruiken dan dat je nodig hebt, neemt de gemiddelde ecologische voetafdruk per persoon toe. Jij kunt de bewuste keuze maken, door alleen te kopen wat je nodig hebt. Let daarbij op de manier van verpakken. Kies het product met zo min mogelijk verpakking en recycle de verpakking weer. In de keuken kun je makkelijk verspilling tegengaan door alles te gebruiken. Een rijpe banaan is perfect voor bananenbrood, de stronk van de broccoli is eetbaar en de schil van de kiwi is rijk aan vezels. Maar ook door rijst af te wegen zodat je nooit meer teveel rijst kookt gaat verspilling tegen.  

Beter v00r de aarde 

Biodiversiteit is van levensbelang. Biodiversiteit geeft het aantal verschillende levensvormen op aarde aan. Veel levensvormen zijn afhankelijk van elkaar, daarom is het zo ernstig dat de biodiversiteit wordt bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. In een circulair voedselsysteem behoud en bescherm je de biodiversiteit. Door lokaal te eten verminder je de CO2-uitstoot en bovendien kun je lokaal makkelijker de voedselketen sluiten.  

Ook maak je impact door dieren geen voeding te geven die in de eerste plaats ook door mensen kan worden gegeten. Dit kun je realiseren door vruchtbaar akkerland vooral te gebruiken voor voedsel voor mensen. Reststromen die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie, zijn vaak wel geschikt voor veevoer. Met het vaker vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten kun je een positieve invloed uitoefenen op bijna alle milieuaspecten. Met de Zwampasta wordt deze eiwittransitie gestimuleerd, omdat Zwampasta een bron van plantaardige eiwitten is. Boeren en telers de biodiversiteit beschermen door zo weinig mogelijk giftige stoffen te gebruiken en te investeren in bodemverbetering.  

Circle-of-food

De gezonde keuze 

De gezonde keuze mag zeker niet ontbreken binnen een circulair voedselsysteem. Wat beter is voor de aarde, is ook beter voor jou. Het grootste gedeelte van de producten in de supermarkt is ongezond. Veel bewerkte producten bevatten geen essentiële voedingsstoffen én zijn intensief om te maken. Voeden in plaats van vullen en kiezen voor onbewerkte voeding is goed voor je lijf en de aarde. Bij Circle of Food gaan we voor volwaardige voeding. We kiezen voor de volkoren meelvariant, dit in combinatie met oesterzwammeel maakt dat de Zwampasta rijk aan plantaardige eiwitten en vezels is.  

Kies voor veel groente, fruit, volkoren producten en meer plantaardige eiwitten. Maak er een sport van om jouw producten zo lokaal mogelijk te kopen! Kijk eens of er bij jou in de buurt een boerderijwinkel, lokale winkel of markt is en haal daar jouw spullen.  

Puur en eerlijk 

Voedsel zul je moeten verplaatsen van A naar B. Binnen een circulair voedselsysteem doe je dit op de meest duurzame manier, door te kiezen voor een lokale en transparante voedselketen. Het transport en de benodigde energie in de hele keten is afkomstig van hernieuwbare energie. Als consument kun je letten op het land van herkomst en mee eten met de seizoenen.  

De transitie naar een circulair voedselsysteem is niet niks. Klimaatverandering lijkt abstract en onze huidige samenleving is ingericht op consumeren. Toch zijn bovenstaande principes haalbaar én nodig. Verandering kan ongemakkelijk voelen en soms een beetje schuren, maar je krijgt er een betere wereld voor terug. Durf jij de uitdaging aan? Samen kunnen we stappen zetten voor een houdbare toekomst.